Regulamin Konkursowy

Regulamin konkursów organizowanych przez MaxiStacja

1. Organizatorem konkursów jest Radio MaxiStacja . Organizator zastrzega sobie prawo pozyskania sponsora nagród w konkursie .

2. Konkursy będą organizowane na antenie stacji MaxiStacja.pl lub na profilach należących do Radia.

3. Uczestnikami konkursów nie mogą zostać Organizatorzy konkursów oraz Sponsorzy nagród

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursach może być podanie danych osobowych takich jak imię nazwisko oraz danych adresowych .

5. Organizator nagrody prześlę na podany adres w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyniku konkursów.