Polityka Prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest Firma GBMASTER z siedzibą przy Ul. Henryka Sienkiewicza 22/709 60-818 Poznań
E-mail biuro@gbmaster.pl Tel. 789 780 404

I. Na podstawie Art.37 RODO Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych . W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem.

II. Dane osobowe pozyskujemy : – od osób, których dane dotyczą – podczas rejestracji przy użyciu profili społecznościowych, za wyraźną zgodą tych osób

III. W Serwisie przetwarzamy dane osobowe podawane dobrowolnie przez osoby , których dane dotyczą.

IV . Dane osobowe przetwarzane są w celu : – Realizacji usług elektronicznych tj. Usługi rejestracji i utrzymania konta ; Usługi Newsletter ; Usługi komentowania / polubienia – Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem – Zapewnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

V . Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie : – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) *art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów *art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy *art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) VI . Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora : – W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi; – W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów – W celu oceny planowanych kampanii marketingowych – W celu realizacji marketingu bezpośredniego VI . Dane osobowe przechowywane są przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego Serwisu prze Administratora . Dane są usuwane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usługi. W wyjątkowych sytuacjach okres ten może ulec wydłużeniu do 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

VI . Jedynym odbiorcą danych jest Administracja . Przetwarzanie danych może być powierzone innym podmiotom , realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu

VII . Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

VIII . Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

IX . Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych : – Prawo dostępu do danych osobowych ,realizowane na żądanie złożone do Administracji – Prawo do sprostowania danych osobowych , realizowane na żądanie złożone do Administracji – Prawo do usunięcia danych osobowych , realizowane na żądanie złożone do Administracji – Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Prawo do przenoszenia danych osobowych – Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO – Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych